زمان محلی:   

برترین مطالب

 • ساخت قفس در واحد کوثر
 • نظرسنجی

  نظرشما در مورد محتوای سایت؟


   

  واحد آبزی پروری

   

   

  واحد تحت پوشش نوع محصولات آدرس واحد
  (فجر-پردیس-چمران-فردوس-کوثر -شریعتی-عقیلی-دیگچه-عارف-ضیایی) بچه ماهی(فرای)و پرواری گونه های بیگهد، آمور، کپور و فیتوفاگ

  گنبد-خیابان خیام شمالی-جنب باک سینا

   

   

  در بخش آبزی پروری شرکت ران 4 گونه از ماهیان گرم آبی به نام های کپور نقره ای (فیتوفاگ)، کپور سرگنده(بیگهد)، کپور علفخوار(آمور) و کپور معمولی پرورش داده می شود.

  تکثیر ماهیان گرم آبی:

  در کارگاه تکثیر شرکت ران واقع در شهرستان آزادشهر هر 4 گونه ماهیان گرمابی تکثیر می شوند. فصل تکثیر در بهار زمانی که دما رو به افزایش است آغاز میشود. زمانی که دمای آب به 20 درجه سانتیگراد می رسد می توان نسبت به تکثیر گونه کپور معمولی اقدام کرد. بعد از کپور معمولی، آمور مورد تکثیر و تولید لارو قرار می گیرد. در نهایت فیتوفاگ ،بیگهد نیز تکثیر و لارو آنها تولید می شود.

  لارو ها در مرحله یک هفته در سالن تکثیر تحت کنترل ونظارت می باشند و بعد از این مدت به استخر های خاکی تولید بچه ماهی فرای(بچه ماهی یک گرم)منتقل می شوند.

  تولید بچه ماهی فرای:

  لارو ها بعد از اینکه شروع به تغذیه فعال نمودند به استخر های خاکی منتقل می شوند در این استخر ها که از لحاظ سطح حداکثر یک هکتاری می باشند به مدت حداکثر یک ماه نگهداری می شوند و در این مدت به وزن یک تا 2 گرم می رسند.

  تولید بچه ماهی انگشت قد:

  بعد از اینکه بچه ماهیان به وزن 1 گرم رسیدند صید آنها انجام و به استخر های تولید بچه ماهیان انگشت قد منتقل می شوند.در این استخر ها بچه ماهیان به مدت 3-4 ماه نگهداری می شوند و در این مدت به وزن 100-50 گرم می رسند.

  مراحل بالا از تولید لارو تا تولید بچه ماهی انگشت قد 6 تا 7 ماه (فروردین تا مهر) طول می کشد.

  از اواسط مهر ماه تا اواسط اسفند ماه بدلیل کاهش درجه حرارت رشد این ماهیان متوقف می شود و در واقع این بچه ماهیان در شرایط زمستان گذرانی به سر می برند

  تولید ماهی پرواری:

  بچه ماهیان انگشت قد در اسفند و فروردین به استخر های پرواری منتقل می شوند. در این استخر به مدت 6 تا 7 ماه(فروردین تا مهر)پرورش داده می شوند و در نهایت به وزن بازاری رسیده و به فروش می رسند.

  فروش و صید ماهیان پرواری:

  برای فروش استخر های تولید ماهیان از طریق مزایده به فروش می رسد . زمان این کار از مهر ماه لغایت اسفند ماه می باشد.بعد از مزایده ، خریدار هر استخر نسبت به صید ماهیان پرواری در حضور نمایندگان شرکت اقدام می نماید. ماهیان صید شده به صورت زنده(حما تانکر آب)یا منجمد(کانتینرهای یخ) به بازار فروش ماهی منتقل می شوند.

  عملیات پرورش:

  به طور کلی عملیات پرورش بچه ماهیان در ماهیان پرواری در طول فصل پرورش شامل موارد ذیل می باشد:

  • آماده سازی استخر های خاکی(شامل خشک کردن استخر، شخم زدن استخر، کوددهی پایه حیوانی، آبگیری)
  • رها سازی بچه ماهی
  • کوددهی حیوانی
  • کوددهی معدنی(که بر اساس شرایط استخر در دوره های زمانی مختلف در زمان پرورش انجام می شود.)
  • هوادهی (در ماه ها ی گرم سال انجام می شود.)
  • آنالیز آب استخر ها(به صورت هفته ای فاکتور های شیمیایی آب اندازه گیری می شود)
  • غذا دهی(به صورت روزانه بر اساس درصد وزن بدن برای گونه کپور معمولی)
  • بیومتری(به صورت ماهانه تعدادی از ماهیان و بچه ماهیان صید شده و وزن و طول بدن اندازه گیری می شود تا بتوان وضعیت رشد آنها را مورد بررسی قرار داد و نسبت به غذا دهی تصمیم گیری نمود.

  WHC

  WHC

  google
  yahoo
  alexa
  ebook
  Baidu.com
  Wikipedia
  Blogger.com
  Windows Live
  Amazon.com
  eBay
  Bing
  Ask
  Golestanp.ir
  sefaresh.net
  بلدوزر بیل بیل مکانیکی تراکتور فروش مولدین ماهی نسل اول هانوماک