زمان محلی:   

برترین مطالب

نظرسنجی

نظرشما در مورد محتوای سایت؟


 

تحقیق و توسعه

واحد تحقیق و توسعه یا R&Dبه عنوان اساسی ترین بخش هر واحد ، نقش مهم و حیاتی در فرایند تولید را بر عهده دارد.امروزه دیگر انجام فعالیتهای تحقیق و توسعه نه تنها هزینه محسوب نمی شود، بلکه نوعی سرمایه گذاری اساسی تلقی می گردد . بطوریکه میزان این سرمایه گذاری در سطح بنگاه و سطوح ملی کشورها روز به روز در حال افزایش است تا جائی که میزان سرمایه گذاری در این بخش، شاخصی برای توسعه یافتگی بنگاهها و کشورهای جهان بشمار میآید.امروز سیستم R&D در قلب فعالیتهای علمی جا دارد.از این رو شرکت ران جهت تسریع در شکل گیری و هدایت تحقیق از آبان ماه 1394 کارگروه تحقیق و توسعه با نظارت مدیر عامل و همچنینR&D هلدینگ کشاورزی  و دامپروری گسترش فردوس پارس تشکیل و شروع به کار نموده که وظیفه این کارگروه شناسایی و ثبت عارضه ها ،مدرن نمودن واحدهای تکنولوژی و مدیریت و تکمیل ایجاد ساختارهای مربوط به تحقیق و توسعه می باشد.

اعضاء کارگروه تحقیق و توسعه شرکت عبارتند از:
1-مهندس محمد بارانی مدیر عامل

2-مهندس رحیم عبادی مدیر تولید زراعی،باغی و صنایع

3-مهندس احمد رضا احمدی مدیر تولید آبزی پروری

4- مهندس فاطمه مرادیان مسوول تحقیق و توسعه

5- مهندس حمید رضا بهره ور کارشناس تولید

6- دکتر هانیه ناصری سرپرست سردخانه

google
yahoo
alexa
ebook
Baidu.com
Wikipedia
Blogger.com
Windows Live
Amazon.com
eBay
Bing
Ask
Golestanp.ir
sefaresh.net
احیایی باغات باغات مرکبات بلدوزر تراکتور ران سیب زمینی سیب زمینی فیروزکوه شرکت ران عمده عمده فروشی فروش فروش سیب زمینی فروش مستقیم سیب زمینی فروش مولدین فروش نارنگی فیروزکوه ماهی نارنگی نسل اول نمایشگاه نمایشگاه توانمدی های صادراتی جمهوری اسلامی ایران 201 هانوماک هلدینگ هلدینگ کشاورزی