زمان محلی:   

برترین مطالب

نظرسنجی

نظرشما در مورد محتوای سایت؟


 

مناقصه 1750 تن محصول سیب زمینی

 

" آگهی مناقصه انتخاب پیمانکار عملیات  سورت سیب زمینی "

         شرکت کشاورزی و دامپروری ران در نظر دارد عملیات سورت مقدار حدود 1600  تن محصول سیب زمینی خود را در منطقه فیروزکوه با شرح مشخصات ذیل به صورت پیمانکاری واگذار نماید. متقاضیان می توانند نرخ پیشنهادی خود را بر اساس شرایط ذیل مندرج در اسناد مناقصه به همراه فیش سپرده واریزی و یا ضمانت نامه بانکی  هر کدام در پاکت جداگانه به صورت در بسته حد اکثر تا ساعت 9 صبح روز یکشنبه مورخ 1399/06/02 تحویل امور اداری شرکت  تحویل و رسید دریافت نمایند .

زمان برگزاری مناقصه :  ساعت 10  صبح روز  یکشنبه مورخ 1399/06/02 .                                                                                      باتشکر

                                                                                                                                                              نصرا... دویش متولی

                                                                                                                                                           مدیر عامل و عضو هیات مدیره

 • مشخصات انجام عملیات سورت :
 • جدا سازی خاک و ضایعات محصول سیب زمینی  2- سورت و درجه بندی سیب زمینی در سایزهای درجه 1 ، 2 ، 3 و بذری  .       3- کیسه گیری سیب زمینی سورت شده در کیسه های 10 تا 30 کیلوئی .    4- حمل و چیدمان سیب زمینی کیسه گیری شده در انبار .
 • تاریخ انجام عملیات :  از 1398/7/25 لغایت 1398/12/10 به مدت حدود 115 روز.
 • شرایط و تعهدات پیمانکار:
 • تامین روزانه حدود 30-25 نفر نیروی کارگری مجرب برای انجام سورت .
 • انجام کلیه فرایند های موضوع عملیات به شرح موارد اشاره شده در بند 1 آگهی مناقصه .
 • تامین هزینه ایاب و ذهاب و هزینه غذا و هیزم بر عهده پیمانکار خواهد بود.
 • کلیه کسورات قانونی مشمول شامل بیمه و مالیات متعلقه بر عهده پیمانکار خواهد بود.
 • کلیه هزینه های کارشناسی و آگهی روزنامه بر عهده برنده مناقصه خواهد بود .

 تبصره: کلیه محصول سورت شده هر روز می بایست درهمانروز در انبار چیدمان گردد و وضایعات ناشی از سورت محصول از انبار خارج شود.

 • حفاظت و ایمنی کارگران در حین انجام کلیه عملیات ها و طی مدت شبانه روز اقامت بر عهده پیمانکار خواهد بود.
 • دقت در انجام کلیه فرایندها با نظر فنی مدیر واحد فیروزکوه ، ناظر مالی و امور بازرگانی بر عهده پیمانکار خواهد بود.
 • تامین امکانات جانبی محل اسکان شامل کپسول ، امکانات خواب و ... با پیمانکار خواهد بود.
 • پیمانکار موظف است درهرشرایط زمان و مکان و جوی با نظر نماینده شرکت نسبت به عملیات برداشت و ... اقدام نماید.
 • رعایت موارد حفاظت و ایمنی ازسوی پیمانکار الزامی است ودرصورت بروزهرگونه حادثه، خسارت وارده به عهده پیمانکارخواهدبود .
 • پیمانکار متعهد میگردد از بکارگیری افراد غیر تابعیت ایرانی اجتناب نماید .
 • ارائه پیشنهاد قیمت به منزله قبول کلیه شرایط مناقصه و رفع هر گونه ابهام در این خصوص می باشد .

 قیمت پیشنهادی باید به طور صریح و روشن عنوان گردیده و کاملا خوانا و بدون خط خوردگی باشد و می بایست در پاکت لاک و مهر شده به همراه واریز سپرده شرکت در مناقصه تا ساعت مقرر به امور اداری شرکت تحویل گردد .

 • کلیه پاکت های رسیده در حضور اعضای کمیسیون معاملات شرکت در ساعت مقرر در محل برگزاری جلسه کمیسیون معاملات بازگشائی می شود .
 • پیشنهاداتی که ناقص ، مبهم ، مشروط و یا فاقد سپرده باشند و یا بعد از مهلت مقرر واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد . و همچنین هرگونه پیشنهادی و یا  نوشته ای خارج از موضوع درخواست در برگ فرم پیشنهاد قیمت خلاف محسوب گشته و از مناقصه خارج می گردد .
 • پیشنهادات واصله در ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخ 1399/06/02 در محل دفتر شرکت بررسی و برنده مناقصه اعلام خواهد شد . در صورتی که کمیسیون مناقصه صلاح بداند جلسه به صورت حضوری برگزارخواهد شد . لذا حضور متقاضی یا نماینده تام الاختیار( با معرفی نامه کتبی ) الزامی می باشد .
 • شرکت در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات بدون آنکه نیاز به ذکر دلیل باشد تام الاختیار مختار خواهد بود .
 • سپرده نفرات دوم و سوم تا انعقاد قرارداد با نفر اول نزد شرکت باقی خواهد ماند در صورت انصراف نفرات اول تا سوم ، سپرده آنها به نفع شرکت ضبط خواهد شد .
 • پیشنهاد قیمت متقاضی می بایست در دو پاکت "الف" و "ب" ارائه شود پاکت "الف" سپرده شرکت در مناقصه و پاکت"ب" صرفا قیمت پیشنهادی .
 • پس از اعلام نفر برنده در مناقصه ، از برنده برابر ارزش قرارداد تضمین کافی به منظور حسن اجرای قرارداد دریافت خواهد شد .

 شرایط و تعهدات کارفرما:

 • در اختیار قراردادن محل پیمان و انبار به پیمانکار با کارفرما می باشد.
 • در اختیار قرار دادن کیسه و نخ و سایر ملزومات مورد نیاز برای سرت سیب زمینی موضوع مناقصه با کارفرما می باشد.
 • تامین محل اسکان و استراحت کارگران در ایام سرت در حد مقدورات شرکت درمکان چاه های باغ سیب و رباط 1 و 2 .
 • نظارت و کنترل سورت با کارفرما می باشد.
 • سایر شرایط:
 • از قراردادن سیب زمینی های پوسیده و کلوخ و ... داخل کیسه های سیب زمینی سورت شده اجتناب گردد .
 • شرکت در رد ویا قبول پیشنهادات مختارخواهد بود.
 • واریز مبلغ 100/000/000 ریال به صورت نقدی به حساب جاری 208429740 نزد بانک کشاورزی ویا دریافت و ارائه ضمانت نامه بانکی تعهد پرداخت به نام شرکت کشاورزی ودامپروری ران به عنوان سپرده شرکت در مناقصه .                                                                                      باتشکر

                                                                                                                                                    شرکت کشاورزی ودامپروری ران

 

 

 

 

     گواهی و نرخ پیشنهادی متقاضی

مدیر عامل محترم شرکت کشاورزی و دامپروری ران

با سلام،

        احتراما- اینجانب:                                       فرزند:                                به شماره ملی:                               به شماره تماس:                  

به ادرس:

کلیه شرایط مندرج در متن آگهی را به صورت کامل مطالعه نمودم و ضمن آگاهی کامل از این شرایط ، مایلم به ازاء انجام کلیه عملیاتهای های مندرج در متن آگهی ( سورت سیب زمینی )  هرکیلوگرم                                     ریال دریافت و اقدام نمایم.

                                                                                                                                    با تشکر

                                                                                                                        امضا و اثر انگشت متقاضی

 

" آگهی مناقصه انتخاب پیمانکار عملیات  برداشت سیب زمینی "

         شرکت کشاورزی و دامپروری ران در نظر دارد عملیات برداشت مقدار حدود 1750  تن محصول سیب زمینی خود را در منطقه فیروزکوه با شرح مشخصات ذیل به صورت پیمانکاری واگذار نماید. متقاضیان می توانند نرخ پیشنهادی خود را بر اساس شرایط ذیل مندرج در اسناد مناقصه به همراه فیش سپرده واریزی و یا ضمانت نامه بانکی  هر کدام در پاکت جداگانه به صورت در بسته حد اکثر تا ساعت 9 صبح روز یکشنبه مورخ 1399/06/02 تحویل امور اداری شرکت  تحویل و رسید دریافت نمایند .

زمان برگزاری مناقصه :  ساعت 10  صبح روز  یکشنبه مورخ 1399/06/02 .                                                                                باتشکر

                                                                                                                                                                                  نصرا... درویش متولی

                                                                                                                                             مدیر عامل و نائب رئیس هیات مدیره

 • مشخصات انجام عملیات برداشت:
 • جمع آوری محصول سیب زمینی از مزرعه.  2- کیسه گیری و سردوزی.    3- بارگیری بر روی خودرو های حمل       4- حمل محصول به انبار.   5 - تخلیه محصول  بصورت فله در انبار.
 • تاریخ انجام عملیات :  از حدود  1399/06/20 لغایت 1399/7/30 به مدت حدود 40 روز.(بسته به شرایط جوی امکان مدت برداشت 5-3 روز افزایش یا کاهش خواهد داشت).
 • شرایط و تعهدات پیمانکار:
 • تامین روزانه 70-65 نفر نیروی کارگری مجرب.
 • جمع آوری، کیسه گیری ،سردوزی ، بارگیری بر روی تراکتور ویا خاور و حمل محصول به انبار و تخلیه محصول به صورت فله در انبار شرکت بر عهده پیمانکار خواهد بود.
 • تامین هزینه ایاب و ذهاب و هزینه غذا و هیزم بر عهده پیمانکار خواهد بود.
 • تامین ماشین آلات حمل و نقل شامل تراکتور ویا خاور جهت بارگیری وانتقال محصول از مزرعه به انبارهای شرکت با پیمانکار خواهد بود.
 • پس از پایان برداشت هر 3 هکتار مزرعه ، پیمانکار موظف میباشد نسبت به پنجه غازی اقدام ، و باقیمانده محصول مزرعه را جمع آوری نماید .
 • کلیه کسورات قانونی مشمول شامل بیمه و مالیات متعلقه بر عهده پیمانکار خواهد بود.
 • کلیه هزینه های کارشناسی و آگهی روزنامه بر عهده برنده مناقصه خواهد بود .

 تبصره: کلیه محصول برداشت شده هر روز می بایست درهمانروز برداشت جمع آوری ، حمل و تخلیه گردد و چنانچه در این خصوص از سوی پیمانکار سهل انگاری صورت گیرد خسارت وارده بر عهده پیمانکار خواهد بود.

 • حفاظت و ایمنی کارگران در حین انجام کلیه عملیات ها و طی مدت شبانه روز اقامت بر عهده پیمانکار خواهد بود.
 • دقت در انجام کلیه فرایند های موضوع مناقصه با نظر فنی مدیر واحد و ناظرین شرکت بر عهده پیمانکار خواهد بود.
 • تامین امکانات جانبی محل اسکان شامل کپسول، امکانات خواب و ... با پیمانکار خواهد بود .
 • پیمانکار موظف است درهرشرایط زمان و مکان و جوی با نظر نماینده شرکت نسبت به عملیات برداشت و ... اقدام نماید.

 رعایت موارد حفاظت و ایمنی ازسوی پیمانکار الزامی است ودرصورت بروزهرگونه حادثه، خسارت وارده به عهده پیمانکارخواهدبود .

 • پیمانکار متعهد میگردد از بکارگیری افراد غیر تابعیت ایرانی اجتناب نماید .
 • ارائه پیشنهاد قیمت به منزله قبول کلیه شرایط مناقصه و رفع هر گونه ابهام در این خصوص می باشد .
 • قیمت پیشنهادی باید به طور صریح و روشن عنوان گردیده و کاملا خوانا و بدون خط خوردگی باشد و می بایست در پاکت لاک و مهر شده به همراه واریز سپرده شرکت در مناقصه تا ساعت مقرر به امور اداری شرکت تحویل گردد .
 • کلیه پاکت های رسیده در حضور اعضای کمیسیون معاملات شرکت در ساعت مقرر در محل برگزاری جلسه کمیسیون بازگشائی و نتیجه آن اعلام می شود .
 • پیشنهاداتی که ناقص ، مبهم ، مشروط و یا فاقد سپرده باشند و یا بعد از مهلت مقرر واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد . و همچنین هرگونه پیشنهادی و یا  نوشته ای خارج از موضوع درخواست در برگ فرم پیشنهاد قیمت خلاف محسوب گشته و از مناقصه خارج می گردد .
 • پیشنهادات واصله در ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخ 1399/06/02 در محل دفتر شرکت بررسی و برنده مناقصه اعلام خواهد شد . در صورتی که کمیسیون مناقصه صلاح بداند جلسه به صورت حضوری برگزارخواهد شد . لذا حضور متقاضی یا نماینده تام الاختیار( با معرفی نامه کتبی ) الزامی می باشد .
 • شرکت در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات بدون آنکه نیاز به ذکر دلیل باشد تام الاختیار مختار خواهد بود .
 • سپرده نفرات دوم و سوم تا انعقاد قرارداد با نفر اول نزد شرکت باقی خواهد ماند در صورت انصراف نفرات اول تا سوم ، سپرده آنها به نفع شرکت ضبط خواهد شد .
 • پیشنهاد قیمت متقاضی می بایست در دو پاکت "الف" و "ب" ارائه شود پاکت " الف" سپرده شرکت در مناقصه و  پاکت" ب" صرفا قیمت پیشنهادی .
 • پس از اعلام نفر برنده در مناقصه ، از برنده برابر ارزش قرارداد تضمین کافی به منظور حسن اجرای قرارداد دریافت خواهد شد .
 • شرایط و تعهدات کارفرما :
 • در اختیار قراردادن اراضی پیمان و انبار به پیمانکار با کارفرما می باشد.
 • در اختیار قرار دادن کیسه و نخ با کارفرما می باشد.
 • انجام عملیات برداشت سیب زمینی قبل از شروع فرایند جمع آوری و سایر عملیاتهای اشاره شده در بند 1 با کارفرما می باشد.
 • تامین محل اسکان و استراحت کارگران در ایام برداشت در حد مقدورات شرکت درمکان چاه های باغ سیب و رباط 1 و 2 با کارفرما خواهد بود .
 • نظارت و کنترل بر فرایندهای موضوع مناقصه با کارفرما می باشد..
 • سایر شرایط:
 • از جمع آوری سنگ، کلوخ ، سیب زمینی پوسیده و ... اجتناب گردد . در صورت مشاهده موارد فوق میزان تناژ ضایعات جمع آوری شده از وزن برداشت کسر خواهد شد .

 شرکت درردویاقبول پیشنهادات مختارخواهد بود.

 • واریز مبلغ 200/000/000 ریال به صورت نقدی به حساب جاری 208429740 نزد بانک کشاورزی ویا دریافت و ارائه ضمانت نامه بانکی تعهد پرداخت به نام شرکت کشاورزی ودامپروری ران به عنوان سپرده شرکت در مناقصه .

                                                                                                                                                                    باتشکر

                                                                                                                                                    شرکت کشاورزی ودامپروری ران

     گواهی و نرخ پیشنهادی متقاضی

مدیر عامل محترم شرکت کشاورزی و دامپروری ران

با سلام،

        احتراما- اینجانب:                                       فرزند:                                به شماره ملی:                               به شماره تماس:                  

به ادرس:

کلیه شرایط مندرج در متن آگهی را به صورت کامل مطالعه نمودم و ضمن آگاهی کامل از این شرایط ، مایلم به ازاء انجام کلیه عملیاتهای های مندرج در متن آگهی  هرکیلوگرم ( برداشت سیب زمینی )                                      ریال دریافت واقدام نمایم.

                                                                                                                                     با تشکر

                                                                                                                        امضا و اثر انگشت متقاضی

 

 

 

 

 

 

google
yahoo
alexa
ebook
Baidu.com
Wikipedia
Blogger.com
Windows Live
Amazon.com
eBay
Bing
Ask
Golestanp.ir
sefaresh.net
احیایی باغات باغات مرکبات بلدوزر تراکتور ران سیب زمینی سیب زمینی فیروزکوه شرکت ران عمده عمده فروشی فروش فروش سیب زمینی فروش مستقیم سیب زمینی فروش مولدین فروش نارنگی فیروزکوه ماهی نارنگی نسل اول نمایشگاه نمایشگاه توانمدی های صادراتی جمهوری اسلامی ایران 201 هانوماک هلدینگ هلدینگ کشاورزی